Objednajte online alebo volajte na +421 948 074 709

ELEKTROMOTORY

Všetko okamžite skladom

FREKVENČNÉ MENIČE

Zavolajte nám, sme Vám k dispozícii

ELEKTROPREVODOVKY

Poradíme Vám

obchod@kelheim.sk

+421 948 074 709

5.5kW Trojfázový elektromotor, 2900ot rady MS

Elektromotory MS patria do triedy kvalitných trojfázových elektromotorov s dlhou životnosťou a veľmi výhodným pomerom ceny a kvality. Elektromotory tejto série sa vyrábajú z kvalitných materiálov za pomoci pokročilých technologických postupov. Každý elektromotor je vyrábaný precíznym spôsobom tak, aby bol zákazník čo najviac spokojný. To znamená, aby elektromotor pri prevádzke dosahoval najnižšie možné vibrácie, minimálnu hlučnosť a čo najhladší chod bez akýchkoľvek problémov. Elektromotor 5.5KW typ MS132S1-2 máme dostupný na sklade. Objednajte si ho u nás online alebo nás v prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte a my vám radi s výberom elektromotora pomôžeme.

5.5kW trojfázové elektromotory 380V-400 Voltov

Chladenie elektromotorov 5.5KW je zabezpečené vlastnou ventiláciou (IC 411 acc. with IEC 60034-6) a sú vybavené syntetickým dvojcestným axiálnym ventilátorom. Motory musia byť montované tak, aby bola zabezpečená minimálna vzdialenosť medzi vekom ventilátora a najbližším komponentom, teda aby nebola ovplyvnená cirkulácia vzduchu. Motory z IEC veľkosti rámu 63 a vyššie môžu byť vybavené nezávisle pracujúcim externým ventilátorom ak je to potrebné. Chladenie potom dostáva miesto cez axiálny ventilátor namontovaný na štandardné ventilátorové veko. Tento dizajn by mal byť inštalovaný v prípadoch kde motor pracuje s frekvenčným meničom. Potom môže motor pracovať konštantnými otáčkami, nižšími rotačnými rýchlosťami alebo pri vyššej rozbiehajúcej frekvencii. Netýka sa to motorov s dvomi hriadeľmi.
 

5.5kW elektromotor od značky KELHEIM SLOVENSKO

Trojfázové elektromotory MS132S1-2 5.5KW sú štandardne vybavené izolačnými materiálmi triedy F (smaltový drôt, izolačné materiály, impregnačná živica). Štandardný dizajn motorov všeobecne zotrváva pod maximálnym teplotným limitom 80K, ktorý vyhovuje prebytočnej teplote triedy B. Opatrné zvolenie izolácie systémových komponentov umožňuje používanie motorov s operáciami frekvenčného meniča v tropických podmienkach a pri normálnej úrovni vibrácií. Pri plánovanom používaní motora v chemicky agresívnom prostredí alebo na miestach s veľkou vlhkosťou odporúčame komunikáciu so zákazníckym centrom. Na vyžiadanie môžu byť motory taktiež dodané so špecifikačnou triedou H.

Trojfázové elektromotory MS s medeným vinutím

Štandardne je k motorom 5.5kW dodávaná ochrana typu IP 55. Ak je to potrebné, je možné dodať aj vyššiu úroveň ochrany. Všetky motory inštalované vonku musia byť chránené proti priamemu slnečnému žiareniu. Ak sú montované vertikálne s hriadeľom smerujúcim nadol, v takom prípade by mal motor obsahovať kryt, ktorý chráni pred vodou a inými cudzími časticami.
 

Kelheim.sk – Váš web pre dobrý nákup

Motory MS s výkonom 5.5kW môžu byť vybavené integrovanými tepelnými sondami, ktoré ochraňujú vinutie od nadmernej teploty v prípadoch nedostatočnej ventilácie alebo preťaženia. Motory, ktoré používaniu operácie frekvenčného meniča by mali mať stále dodatočnú ochranu. K dispozícii sú tieto možnosti ochrany:
Z-TO: Tri bimetálové sondy s odpovednou teplotou 150 °C vo vinutí.
Toto ochranné zariadenie obsahuje zapúzdrený bimetálový pásik, ktorý v prípade prehriatia otvorí kontakty obvodu. Ak teplota opäť klesne, kontakty sa zatvoria. Tieto tri bimetálové pásiky s bežne zavretými kontaktmi sú zvyčajne zapojené do série na pomocnú svorkovnicu.
Z-DK: Tri PTC-termistory s odpovednou teplotou 150 °C.
Štandardne sa používajú pri veľkostiach rámu 160-355. Tieto termistory obsahujú polovodič, ktorý ukazuje veľkostné zmeny v odpore len pred prehriatím. Bežne sa používajú termistory s kladným teplotným koeficientom. Výhoda týchto senzorov je, že dokážu zistiť malé teplotné rozdiely vo veľmi spoľahlivom čase a nevykazujú žiadne známky použitia. Na rozdiel od bimetálových teplotných sond, termistory nemôžu priamo prepnúť relé obvodu, takže musí byť nainštalovaná špeciálna vypínacia jednotka. Tri PTC-termistory sú zapojené do série na pomocnú svorkovnicu.

 

Elektromotor 1MS132S1-2 – Rozmerové výkresy

rozmerový výkres MS132B3

rozmerový výkres MS132B5

rozmerový výkres MS132B14

rozmerový výkres MS132B35

Výkonové parametre

Typ a osová veľkosť 1MS132S1-2
Nominálny výkon 5,5 [kW]
Nominálný prúd 11,1(380V), 10,5(400V), 10,1(415V)
Otáčky pri plnej záťaži 2900
Frekvencia pri konštantnej záťaži 50 [Hz]
Záberový moment 2,3 Mz/Mn
Pomerný moment zvratu 2,3 Mz/Mn
Záberový prúd 7,5 Iz/In

Mechanické parametre

Účinník 0,88 (cosφ)
Hladina hluku vo výške 1m 80 LwdB(A)
Hmotnosť 40 [kg]
Moment zotrvačnosti 0,0377 J[kgm2]

Všeobecné informácie

Osová výška 132
Stupeň krytia IP 55
Materiál konštrukcie hliník
Úprava do tropického prostredia nie
Trieda vibrácie A
Vyváženie rotora pol pera
Typ chladenia IC 411
Smer otáčania rotora v pravo / v ľavo
Interval zaťaženia S1
Normatívna trieda IEC / DIN /ISO /VDE /EN
Klasifikácia IEC 60034 -1
Vonkajší náter RAL 7030
Záruka 24 mesiacov

 

Normy

Označenie
Marking
CEI/EN IEC
Točivé elektrické stroje
Rotating electrical machines
CEI EN 60034-1 IEC 60034-1
Svorkovnice a smer otáčania
Terminal markings and direction of rotation
CEI 2-8 IEC 60034-8
Spôsoby chladenia
Methods of cooling
CEI EN 60034-6 IEC 60034-6
Rozmery a výstupy pre točivé elektrické stroje
Dimensions and output series for rotating electrical machines
EN 50347 IEC 60072
Stupne ochrany dané vlastnou konštrukciou točivých elektrických strojov
Degrees of protection provided by integral design of rotating electrical machines
CEI EN 60034-5 IEC 60034-5
Hlukové limity
Noise limits
CEI EN 60034-9 IEC 60034-9
Klasifikácia typov konštrukcie, montážnych úprav a polohy svorkovnice
Clasification of types of construction, mounting arrangements and terminal box position
CEI EN 60034-7 IEC 60034-7
Štandardné napätie podľa IEC
IEC standard voltages
CEI 8-8 IEC 60038
Mechanické vibrácie určitých strojov s osovou výškou 56 mm a vyššie – merania,
vyhodnocovanie a medze závažnosti vibrácií
Mechanical vibration of certain machines with shaft heights 56mm and higher – measurement, evaluation and limits of vibration severity
CEI EN 60034-19 IEC 60034-14

 

Tolerancie

Stupeň účinnosti
Level of efficiency
-0,15 (1-n) P =< 150 kW
Účinník
Power factor
-(1-cosφ)/6 min 0,2 max 0,07)
Sklz
Slip
+20% P >= 1 kW +- 30% =< 1kW
Rozbehový prúd
Starting current
+20%
Rozbehový moment
Starting torque
-15% +25%
Max. otáčky
Max. torque
-10%

Geometrické a mechanické tolerancie

Parameter
Parameter
Rozmery
Dimensions
Tolerancie
Tolerancies
Osová výška
Shaft height
H od do BG 250
uber BG 250
0,5 mm
1 mm
Priemer konca hriadeľa
Diameter of shaft end
D – DA Ø 11 – 28
Ø 38 – 48
>= Ø 55
j6
k6
m6
Kľúč
Key
F – FA h9
Príruba
Flange
N Ø < 250
Ø >= 250
j6
h6

 

Chladenie

Motory sú chladené vlastnou ventiláciou (IC 411 acc. with IEC 60034-6) a sú vybavené syntetickým dvojcestným axiálnym ventilátorom. Motory musia byť montované tak aby bola zabezpečená minimálna vzdialenosť medzi vekom ventilátora a najbližším komponentom tak, aby nebola ovplyvnená cirkulácia vzduchu. Táto vzdialenosť by mala byť taktiež dodržaná, when maintenance is carried out. Motory z IEC veľkosti rámu 63 a vyššie môžu byť vybavené nezávisle pracujúcim externým ventilátorom ak je to potrebné. Chladenie potom dostáva miesto cez axiálny ventilátor namontovaný na štandardné ventilátorove veko. Tento dizajn by mal byť inštalovaný v prípadoch kde motor pracuje s frekvenčným meničom. Potom môže motor pracovať konštantnými otáčkami, nižšími rotačnými rýchlosťami alebo pri vyššej rozbiehajúcej frekvencii. Motory s druhým hriadeľom sa vylučujú z tejto možnosti.
 

Trieda izolácie

Motory sú štandardne vybavené izolačnými materiálmi triedy F (smaltový drôt, izolačné materiály, impregnačná živica). Štandardný dizajn motorov všeobecne zotrváva pod maximálnym teplotným limitom 80K, ktorý vyhovuje prebytočnej teplote triedy B. Opatrné zvolenie izolácie systémových komponentov umožňuje používanie motorov s operáciami frekvenčného meniča v tropických podmienkach a pri normálnej úrovni vibrácií. Pri plánovanom používaní motora v chemicky agresívnom prostredí alebo na miestach s veľkou vlhkosťou doporučujeme komunikáciu so zákazníckym centrom. Na vyžiadanie môžu byť motory taktiež dodané so špecifikačnou triedou H.

Typ ochrany

Štandardne je k motorom dodávaná ochrana typu IP 55. Ak je to potrebné, je možné dodať aj vyššiu úroveň ochrany. Všetky motory inštalované vonku musia byť chránené proti priamemu slnečnému žiareniu. Ak sú montované vertikálne s hriadeľom smerujúcim nadol, v takom prípade by mal motor obsahovať kryt, ktorý chráni pred vodou a inými cudzími časticami.
 

Tepelná ochrana vinutia

Motory môžu byť vybavené integrovanými tepelnými sondami, ktoré ochraňujú vinutie od nadmernej teploty v prípadoch nedostatočnej ventilácie alebo preťaženia. Motory, ktoré používaniu operácie frekvenčného meniča by mali stále mať dodatočnú ochranu. K dispozícii sú tieto možnosti ochrany:
 
Z-TO: Tri bimetálové sondy s odpovednou teplotou 150 °C vo vinutí.
 
Toto ochranné zariadenie obsahuje zapúzdrený bimetálový pásik, ktorý v prípade prehriatia otvorí kontakty obvodu. Ak teplota opäť klesne kontakty sa zatvoria. Tieto tri bimetálové pásiky s bežne zavretými kontaktmi sú zvyčajne zapojené do série na pomocnú svorkovnicu.
 
Z-DK: Tri PTC-termistory s odpovednou teplotou 150 °C.
 
Štandardne sa používajú pri veľkostiach rámu 160-355. Tieto termistory obsahujú polovodič, ktorý ukazuje veľkostné zmeny v odpore len pred prehriatím. Bežne sa používajú termistory s kladným teplotným koeficientom. Výhoda týchto senzorov je, že dokážu zistiť malé teplotné rozdiely vo veľmi spoľahlivom čase a nevykazujú žiadne známky použitia. Na rozdiel od bimetálových teplotných sónd, termistory nemôžu priamo prepnúť relé obvodu, takže musí byť nainštalovaná špeciálna vypínacia jednotka. Tri PTC-termistory sú zapojené do série na pomocnú svorkovnicu.

 

Hmotnosť 40 kg
Prevedenie

Pätkový B3, Prírubový B5, Pätkovo-prírubový B35, S menšou prírubou IMB14, Stredná príruba B14B, Pätkovo-prírubový s menšou prírubou IMB34