Objednajte online alebo volajte na +421 948 074 709

ELEKTROMOTORY

Všetko okamžite skladom

FREKVENČNÉ MENIČE

Zavolajte nám, sme Vám k dispozícii

ELEKTROPREVODOVKY

Poradíme Vám

obchod@kelheim.sk

+421 948 074 709

výstupné hriadele pre PMRV tabuľkaHodnota prípustného radiálneho zaťaženia (N) sa nachádza v tabuľkách výkonu danej prevodovky. Hlavným faktorom, ktorý ovplyvňuje túto hodnotu je zaťaženie v osi hriadeľa, ale pri najnepriaznivejších okolitých podmienkach to je aj uhol aplikácie a smer otáčania. Ak sa axiálne zaťaženie použije spolu v kombinácii so zaťažením radiálnym, jeho dovolené maximum bude 1/5 z hodnoty daného radiálneho zaťaženia. V tabuľkách výstupných hriadeľov sú uvedené maximálne prípustné hodnoty. Keďže sa tieto hodnoty týkajú pevnosti daného prípadu, nesmú byť prekročené. Ak sa však objavia podmienky pre vyššie radiálne zaťaženie, ako je v katalógu vymedzené, odporúčame volať našu technickú službu. Jej poskytnite všetky informácie týkajúce sa danej aplikácie: smer otáčania hriadeľa, smer zaťaženia, typ služby v prípade dvojitých predlžovacích hriadeľov s radiálnym zaťažením na obidvoch koncoch atď.