Objednajte online alebo volajte na +421 948 074 709

ELEKTROMOTORY

Všetko okamžite skladom

FREKVENČNÉ MENIČE

Zavolajte nám, sme Vám k dispozícii

ELEKTROPREVODOVKY

Poradíme Vám

obchod@kelheim.sk

+421 948 074 709

Výkonové parametre

Typ a osová veľkosť1MS562-4
Nominálny výkon0,09 [kW]
Nominálný prúd0,33(380V), 0,31(400V), 0,3(415V)
Otáčky pri plnej záťaži1300
Frekvencia pri konštantnej záťaži50 [Hz]
Záberový moment2,1 Mz/Mn
Pomerný moment zvratu2,0 Mz/Mn
Záberový prúd4,0 Iz/In

Mechanické parametre

Účinník0,72 (cosφ)
Hladina hluku vo výške 1m 48 LwdB(A)
Hmotnosť4 [kg]
Moment zotrvačnosti0,0004 J[kgm2]

Všeobecné informácie

Osová výška56
Stupeň krytiaIP 55
Materiál konštrukciehliník
Úprava do tropického prostredianie
Trieda vibrácieA
Vyváženie rotorapol pera
Typ chladeniaIC 411
Smer otáčania rotorav pravo / v ľavo
Interval zaťaženiaS1
Normatívna triedaIEC / DIN /ISO /VDE /EN
KlasifikáciaIEC 60034 -1
Vonkajší náterRAL 7030
Záruka24 mesiacov

 

Normy

Označenie
Marking
CEI/ENIEC
Točivé elektrické stroje
Rotating electrical machines
CEI EN 60034-1IEC 60034-1
Svorkovnice a smer otáčania
Terminal markings and direction of rotation
CEI 2-8IEC 60034-8
Spôsoby chladenia
Methods of cooling
CEI EN 60034-6IEC 60034-6
Rozmery a výstupy pre točivé elektrické stroje
Dimensions and output series for rotating electrical machines
EN 50347IEC 60072
Stupne ochrany dané vlastnou konštrukciou točivých elektrických strojov
Degrees of protection provided by integral design of rotating electrical machines
CEI EN 60034-5IEC 60034-5
Hlukové limity
Noise limits
CEI EN 60034-9IEC 60034-9
Klasifikácia typov konštrukcie, montážnych úprav a polohy svorkovnice
Clasification of types of construction, mounting arrangements and terminal box position
CEI EN 60034-7IEC 60034-7
Štandardné napätie podľa IEC
IEC standard voltages
CEI 8-8IEC 60038
Mechanické vibrácie určitých strojov s osovou výškou 56 mm a vyššie – merania,
vyhodnocovanie a medze závažnosti vibrácií
Mechanical vibration of certain machines with shaft heights 56mm and higher – measurement, evaluation and limits of vibration severity
CEI EN 60034-19IEC 60034-14

 

Tolerancie

Stupeň účinnosti
Level of efficiency
-0,15 (1-n) P =< 150 kW
Účinník
Power factor
-(1-cosφ)/6 min 0,2 max 0,07)
Sklz
Slip
+20% P >= 1 kW +- 30% =< 1kW
Rozbehový prúd
Starting current
+20%
Rozbehový moment
Starting torque
-15% +25%
Max. otáčky
Max. torque
-10%

Geometrické a mechanické tolerancie

Parameter
Parameter
Rozmery
Dimensions
Tolerancie
Tolerancies
Osová výška
Shaft height
Hod do BG 250
uber BG 250
0,5 mm
1 mm
Priemer konca hriadeľa
Diameter of shaft end
D – DAØ 11 – 28
Ø 38 – 48
>= Ø 55
j6
k6
m6
Kľúč
Key
F – FAh9
Príruba
Flange
NØ < 250
Ø >= 250
j6
h6

 

Chladenie

Motory sú chladené vlastnou ventiláciou (IC 411 acc. with IEC 60034-6) a sú vybavené syntetickým dvojcestným axiálnym ventilátorom. Motory musia byť montované tak aby bola zabezpečená minimálna vzdialenosť medzi vekom ventilátora a najbližším komponentom tak, aby nebola ovplyvnená cirkulácia vzduchu. Táto vzdialenosť by mala byť taktiež dodržaná, when maintenance is carried out. Motory z IEC veľkosti rámu 63 a vyššie môžu byť vybavené nezávisle pracujúcim externým ventilátorom ak je to potrebné. Chladenie potom dostáva miesto cez axiálny ventilátor namontovaný na štandardné ventilátorove veko. Tento dizajn by mal byť inštalovaný v prípadoch kde motor pracuje s frekvenčným meničom. Potom môže motor pracovať konštantnými otáčkami, nižšími rotačnými rýchlosťami alebo pri vyššej rozbiehajúcej frekvencii. Motory s druhým hriadeľom sa vylučujú z tejto možnosti.
 

Trieda izolácie

Motory sú štandardne vybavené izolačnými materiálmi triedy F (smaltový drôt, izolačné materiály, impregnačná živica). Štandardný dizajn motorov všeobecne zotrváva pod maximálnym teplotným limitom 80K, ktorý vyhovuje prebytočnej teplote triedy B. Opatrné zvolenie izolácie systémových komponentov umožňuje používanie motorov s operáciami frekvenčného meniča v tropických podmienkach a pri normálnej úrovni vibrácií. Pri plánovanom používaní motora v chemicky agresívnom prostredí alebo na miestach s veľkou vlhkosťou doporučujeme komunikáciu so zákazníckym centrom. Na vyžiadanie môžu byť motory taktiež dodané so špecifikačnou triedou H.

Typ ochrany

Štandardne je k motorom dodávaná ochrana typu IP 55. Ak je to potrebné, je možné dodať aj vyššiu úroveň ochrany. Všetky motory inštalované vonku musia byť chránené proti priamemu slnečnému žiareniu. Ak sú montované vertikálne s hriadeľom smerujúcim nadol, v takom prípade by mal motor obsahovať kryt, ktorý chráni pred vodou a inými cudzími časticami.
 

Tepelná ochrana vinutia

Motory môžu byť vybavené integrovanými tepelnými sondami, ktoré ochraňujú vinutie od nadmernej teploty v prípadoch nedostatočnej ventilácie alebo preťaženia. Motory, ktoré používaniu operácie frekvenčného meniča by mali stále mať dodatočnú ochranu. K dispozícii sú tieto možnosti ochrany:
 
Z-TO: Tri bimetálové sondy s odpovednou teplotou 150 °C vo vinutí.
 
Toto ochranné zariadenie obsahuje zapúzdrený bimetálový pásik, ktorý v prípade prehriatia otvorí kontakty obvodu. Ak teplota opäť klesne kontakty sa zatvoria. Tieto tri bimetálové pásiky s bežne zavretými kontaktmi sú zvyčajne zapojené do série na pomocnú svorkovnicu.
 
Z-DK: Tri PTC-termistory s odpovednou teplotou 150 °C.
 
Štandardne sa používajú pri veľkostiach rámu 160-355. Tieto termistory obsahujú polovodič, ktorý ukazuje veľkostné zmeny v odpore len pred prehriatím. Bežne sa používajú termistory s kladným teplotným koeficientom. Výhoda týchto senzorov je, že dokážu zistiť malé teplotné rozdiely vo veľmi spoľahlivom čase a nevykazujú žiadne známky použitia. Na rozdiel od bimetálových teplotných sónd, termistory nemôžu priamo prepnúť relé obvodu, takže musí byť nainštalovaná špeciálna vypínacia jednotka. Tri PTC-termistory sú zapojené do série na pomocnú svorkovnicu.

 

Hmotnosť4 kg
Prevedenie

Pätkový B3, Prírubový B5, Pätkovo-prírubový B35, S menšou prírubou IMB14, S väčšou prírubou IMB14, Pätkovo-prírubový s menšou prírubou IMB34